Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 09/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н РАФАЕЛ СОЛОМОН ЛЕВИ - УПРАВИТЕЛ НА „БИЛЯНА ТРИКО” АД, гр. Петрич, ул. „Цар Симеон” № 70

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на сондаж за водоснабдяване на багрилен цех в УПИ ХІ, кв. 9 по плана на гр. Петрич с ЕКАТЕ 56126, Община Петрич»

Съобщение № 08/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н ВАСИЛ КОСТОВ - УПРАВИТЕЛ НА „РАСТЕР - ЮГ” ООД, гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев” № 1

документация за инвестиционно предложение: «Изземване на инертни материали от р. Струма в количество до 5 000 куб. м/годишно, землище на с. Дрангово и с. Марикостиново, Община Петрич»

Съобщение № 07/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н ВАСИЛ КОСТОВ - УПРАВИТЕЛ НА „АГРОМЕЛИОРАЦИИ СТРУМЕСТА” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев” № 1

документация за инвестиционно предложение: «Изземване на инертни материали от р. Струма в количество до 10 000 куб. м/годишно, землище на с. Рупите и с. Генерал Тодоров, Община Петрич»

Съобщение № 06/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н НИКОЛАЙ ФАТЕЕВ - УПРАВИТЕЛ НА „КАТЕЛ” ООД, с. Баня, Община Разлог, ул. 6, дом № 6, хотел „Аквилон”

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на МВЕЦ на р. Добърска от кота 1045 м до кота 872 м, землище на с. Добърско, Община Разлог»

Съобщение № 05/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „Д-Р ГЕОРГИ ИЛИЕВ – ИППМП” с адрес гр. Симитли, ул. „Сердика” № 5

документация за инвестиционно предложение:„Преустройство на партерен етаж на жилищна сграда в амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в парцел V-753, кв. 32 по плана на гр. Симитли, Община Симитли”

Съобщение № 04/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТОЧЕВ с адрес гр. Петрич, ул. „Пирин” № 7

документация за инвестиционно предложение: „Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци и консервиране на туршии в имот №421015, местност „Козлек”, землище на гр. Петрич

Съобщение № 03/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Владимир Василев Марков, управител на „Сикарс” ООД, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов” № 41

документация за инвестиционно предложение:  изземване на наносни отложения в количество до 10 000 м3/год. от воден обект р. Места в местността „Дережик”, землище на с. Блатска, Община Хаджидимово, Област Благоевград