Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-95-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 95 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол от кота 1075 m до кота 1010 m, местоположение землище на с. Бачево, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-94-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 94 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница - Манастира”, местоположение землище на с. Брестово и с. Сухострел, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-93-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 93 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Корекция на река Туфча”, местоположение Община Гоце Делчев, с. Брезница

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-92-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 92 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ «Филипово - 2» на р. Места, местоположение землище на с. Кремен, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-91-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 91 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на “МВЕЦ Филипово - 1” от кота 633.50 m до кота 622,50 m на р. Места, местоположение землища на с. Филипово и с. Кремен, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-90-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 90 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ на р. Струма», местоположение землище на гр. Кресна, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-88-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 88 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Благоевград, местоположение в границите на регулацията на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението