Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-109-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 109 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Оранжерия”, местоположение имот № 173030, местност “Джезвелък”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-108-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 108 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за добив на вода за поливанe на трайни насаждения и капкова поливна система”, местоположение имот № 009001, местност “Гробище”, землище на с. Тополница, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-107-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 107 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на апартаментен хотел», местоположение имот № 007045, местност „Мерата”, землище на гр. Добринище, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-106-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 106 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на цех за консервиране на храни, цех за сушене на колбаси и цех за ферментация и съхраняване на вино», местоположение имот № 059028, местност „Марковица”, землище на с. Коларово, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-105-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 105 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотел и СПА - център”, местоположение имот № 077005, местност “Бочвата”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-104-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 104 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на цех за преработка и съхранение на плодове, зеленчуци и туршии», местоположение част (11.350 дка) от имот №014002, местност „Сортоучастък”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-103-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 103 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотел и СПА - център”, местоположение имот № 077011, местност “Бочвата”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението