Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-81-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 81 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплекс с хотелски и жилищни сгради”, местоположение имот № 000283, местност “Анаргир”, землище на гр. Мелник, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-79-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 79 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Добив на баластра до 10 000 м3/годишно от воден обект р. Места”, местоположение местности “Завое” и “Лушин”, землище на гр. Добринище, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-78-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 78 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотелски комплекс”, местоположение имот №018021, местност „Мантара”, землище на с. Борово, Община Гоце Делчев, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-77-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 77 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение   „Комплекс за балнеолечение и профилактика”, местоположение имот №  21498.362.387, местност „Друмо”, землище на  гр. Добринище, Община Банско, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-76-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 76 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Вилно селище”, местоположение имот № 062009 в местност „Долна Ябочица”, землище на с. Обидим, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-75-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 75 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Производствен цех за дървообработка, сушене на дървен материал и направа на брикети, чрез слепване и пресоване”, местоположение имот № 017002, местност “Мерията”, землище на гр. Симитли, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-74-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 74 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ на р. Струма”», местоположение землище на гр. Кресна, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението