Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-73-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 73 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на хотел», местоположение имот № 001013, местност „Бански път”, землище на с. Поленица, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 72 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на 4 бр. модулни пречиствателни станции за отпадъчни води за гр. Симитли”, местоположение имот  000406, местност „Чифлико”, имот № 225025, местност „Бангеови тополи”, имот № 000310, местност „Мерията” и имот № 017003, местност „Мерията”, землище на  гр. Симитли, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 71 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Крупник”, местоположение имот № 028028, местност „Беглико”, землище на с. Крупник, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 70 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Газоснабдителна мрежа с ниско налягане (0.5 МРа) на територията на гр. Гоце Делчев», местоположение в границите на регулацията на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 69 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ”, местоположение Община Банско, землище на гр. Банско, стопански двор, местност „Черешата”, имот № 007221

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 68 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция коритото на река Глазне с дължина 630 м”, местоположение Община Банско, землище на гр. Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 67 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рибарник”, местоположение част от имот № 500089, землище на с. Пирин, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението