Съдържание

Посетители

В момента има 296  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-87-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 87 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение имот № 018005, местност “Мерата”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-86-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 86 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на “Хотелски комплекс и вилно селище”, местоположение имот № 045003, местността „Бобови ниви”, землище на с. Дъбрава, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-85-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 85 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на автомобили”, местоположение имот № 019025, местност “Бухото – Поляните”, землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-84-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 84 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Рупите 2” на р. Струма, местоположение: землища на с. Старчево и с. Генерал Тодоров, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-83-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 83 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на “Мотелски комплекс”, местоположение имот № 024004, местност „Янкулица”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-82-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 82 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за временно захранване на Газоразпределителна мрежа (ГРМ) на гр. Банско и гр. Разлог с природен газ и разпределителен газопровод (РГ) от южната граница на регулацията на гр. Разлог до северната граница на регулацията на гр. Банско, местоположение в парцел V, планоснимачен № 1533 (имоти 63, 64 и 68) в кв. 101 по плана на гр. Разлог, в регулацията на гр. Разлог и по общински път (680.580), автомобилен път № 84 – ІІ – ри клас, автомобилен път № 19 – ІІ – ри клас на ПК 7 +48.13, селскостопански пътища (652.280, 339.142) до ПК 13+ 71.67, землища на Община Разлог и Община Банско, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-80-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 80 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комплекс с хотелски и жилищни сгради”, местоположение имот № 000279, местност “Анаргир”, землище на гр. Мелник, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението