Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №34/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на сграда със смесено предназначение - за магазини, офиси и жилища в поземлен имот с идентификатор 04279.626.115 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №33/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.614.36, УПИ II614.36 в кв. 145 по плана на централна градска част на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №32/2014 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на ресторант в стаи под наем (хостел), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3848.1.13 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №31/2014 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на кафе - клуб в стаи под наем (хостел), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02376.501.105.1.56 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №30/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на лека ограда по имотните граници на имот №035001, местност „Той баир", землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №29/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на лека ограда с височина до 2,20 м над прилежащия терен по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 04279.57.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №28/2014 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство на подпокривно пространство в тавански етаж на съществуваща двуетажна жилищна сграда, разположена в УПИ XX116,кв. 14 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...