Съдържание

Посетители

В момента има 636  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №27/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на плътна ограда по вътрешните регулационни линии на УПИ XX116, кв. 14 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №26/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на електропровод до пречиствателно съоръжение в имот №000270, местност „Янкулица", землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №25/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000893 в местността „Брезово", землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №24/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №098007 в местността „Чуката", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №23/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000065 в землището на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №22/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №010340 в землището на с. Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №21/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с пл. №280 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...