Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №20/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с пл. №66 в землището на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №19/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000309 в землището на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №18/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №110022 в местността „Валого", землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №17/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000132 в местността "Рабаджийте", землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №16/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с пл. №1 по плана на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №14/2014 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата

Прочети още...

Съобщение №15/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...