Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №18/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости и заведение в УПИ III - 149 и УПИ IV - 150, кв. 2 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №17/2016

инвестиционно предложение “Разделяне на апартамент, находящ се в жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1566 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №16/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност с цел по - добра среда в ЦДГ „Зорница“ (разположена в УПИ IX, им. пл. № 49 в кв. 11 по плана на с. Дамяница), филиал на ОДЗ „Зорница“, с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №15/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз и магазин за авточасти в поземлен имот с идентификатор 56126.166.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №14/2016

Проектно предложение „Зелени сгради за общо зелено бъдеще“ (модернизация и мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ОА Благоевград)“

Прочети още...

Съобщение №13/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на ограда с височина до 2.00 м в имот с номер 000816 в местността Врьо, землище на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №12/2016

инвестиционно предложение „Обединяване на УПИ Х-46 и УПИ ХІІ-645 с цел разширяване на площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ ІХ-47 в кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...