Съдържание

Посетители

В момента има 1024  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.130.11 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка за предвиждане на жилищна устройствена зона със средна височина „Жс““

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:М. И., И. И., Р. И., Ел И., Р. И., Г. И., С. И., Г. И.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на дванадесет броя вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.174.25, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Л. К.

документация за Уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) - план за изменение на регулацията на УПИ VІ и части от УПИ V и УПИ VІІ, поземлен имот с идентификатор 61813.750.380, кв. 3 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.1.18, местност Добро поле по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на допусната явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона - „Ок“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 02693.58.7, местност Малия камен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона – „Ов” – рекреационна устройствена зона за вилен отдих

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Г., Г. Г.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя сглобяеми къщички, общ санитарен възел и паркинг за кемпери и каравани в поземлен имот с идентификатор 57830.26.84 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 00134.8.14, местност Чуките по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм““