Съдържание

Посетители

В момента има 561  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "СЪМИТ ЛОДЖ БАНСКО" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: наследници на М. Г. М.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в новообразувани имоти УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272 и УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв. 4 по плана на с. Поленица, община Сандански"

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Кресна за поземлени имоти с идентификатори 14492.4.65, 14492.4.894, 14492.4.1143, 14492.4.1145, 14492.4.1148, 14492.4.1150, 14492.4.1151, 14492.4.1153 и 14492.4.1156 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. П.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАЙК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 18 броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.650.10, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АРХИМЕДИЯ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на наземен паркинг и покривни фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 02676.501.2900 и 02676.501.2904 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно ваканционно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.160.212 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“