Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител Община Гоце Делчев“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ОРБЕЛ ВИЛИДЖ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 21498.156.25, 21498.156.56, 21498.156.87, 21498.156.89, 21498.156.91 и 21498.156.137, местност Парчовица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БОСО ЕЛЕКТРИК“ ООД

документация за Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в за поземлен имот с идентификатор 56126.303.16 местност Глоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Гоце Делчев

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на клетка 1 към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност Мокра поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „РАМАТ ХААР“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на 39 броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02693.188.77, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АРДОР“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Комплекс жилищни и вилни сгради – къщи и други обслужващи постройки и съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.169.85, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Интер Керамик“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени нехранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 52074.14.11, местност Герена по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“