Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 40/2013 г.

инвестиционно предложение:  “Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VІІІ-141, 142, кв. 39 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение № 39/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма в имоти № № 013001 и 013002 в местност „Над селото“, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 36/2013 г.

инвестиционно предложение:  “Изграждане на жилищна сграда в имот №063003, местност „Чешмата“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 37/2013 г.

инвестиционно предложение:“Изграждане на жилищна сграда в имот №063003, местност „Чешмата“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 38/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на печатница за рекламни материали в поземлен имот №091014, местност „Корията“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 35/2013 г.

инвестиционно предложение: „Ферма за масово фотоавтотрофно култивиране на микроводорасли в оранжериен комплекс – 18 715 м2, в имоти с №№065015 и 066002, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“ 

Съобщение № 34/2013 г.

инвестиционно предложение: “Преустройство и промяна предназначението на спортно-оздравителен център за лекарски кабинети, разположен в УПИ І – 1000 от кв. 120 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“