Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №61/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ  на р. Бачевска“, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №60/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция на съществуващата ВЕЦ „Лешница“ с нов напорен тръбопровод, отклонение от поливен тръбопровод ГТ-1 от НС „Санданска Бистрица“, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №59/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия с мощност 1500 кВт в УПИ ХХХV 830, 833 в кв. 54 по плана на с. Бачева, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №58/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма за кози в имот №002049 с площ 4.054 дка, местност „Долна бара“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №57/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рибовъдно стопанство „Бараково“ в имот №000955 с площ 12.334 дка, местност „Кантона“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №56/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.282.1.14, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.602.282 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в лекарски кабинет“

Съобщение №55/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на компютърна зала и 2 стаи в сграда с идентификатор 04279.617.65.2, разположена в имот с идентификатор 04279.617.65 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в лекарски кабинет“