Съдържание

Посетители

В момента има 497  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №16/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на търговска и производствена складова база в имот с идентификатор 56126.364.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ДАНИВ 02“ ООД

Прочети още...

Съобщение №15/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот с № 052002, местност „Базеника“ в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. К. Г.

Прочети още...

Съобщение №14/2017

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.3156.52 от „гараж“ в „магазин“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3156 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. С. Д.

Прочети още...

Съобщение №13/2017

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.618.43.1.4 от „ателие“ в „жилище“, находящ се в сграда с идентификатор 04279.618.43.1, имот с идентификатор 04279.618.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. Х. В., В. С. Б

Прочети още...

Съобщение №12/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на подпорнa стена по регулационната линия на УПИ IX с УПИ VII в кв. 144 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Т. Д. Т., Й. А. К, и други

Прочети още...

Съобщение №11/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с кабинет по дентална медицина в УПИ VI, кв.82, поземлен имот с идентификатор 61813.758.95 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: М. Г. К.

Прочети още...

Съобщение №10/2017

инвестиционно предложение “Промяна предназначението от магазин в клуб на пенсионера и салон за спорт и народна самодейност към блок 28, ж.к. „Самуил“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...